200817 Boys Varsity Cherry Creek V1 vs Mullen200818 Boys Varsity Cherry Creek V2 vs Lakewood V1